Storkökscenter

Inget jobb är för litet eller för stort

 

Fredrik Johansson

Servicetekniker  

 E-post: fredrik@storkokscenter.com 

 

Peter Andersson 

Servicetekniker  

 E-post: peter@storkokscenter.com 

Daniel Eriksson 

Servicetekniker  

 E-post: daniel@storkokscenter.com  

Telefon: 0702-991062

 

Mikael Gillerstedt

Servicetekniker  

 E-post: mikael@storkokscenter.com  

Telefon: 0702-991019

 

Marcus Bergman

Servicetekniker 

 E-post: marcus@storkokscenter.com  

Telefon: 0702-991069